O nás

Kdo jsme

Kardio LPV ambulance s.r.o. je nestátní zdravotnícké zařízení, které získalo oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako poskytovatel ambulantní zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění v oboru vnitřní lékařství a kardiologie (rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, KUJKC 28329/2012 OSZV/12 dne 20. 11. 2012). Aktivní činnost jsme zahájili od 1. 1. 2013. Odborným garantem a současně jednatelem společnosti je MUDr. Pavel Jelínek.

Tým Kardio LPV ambulance

Smlouvy o hrazení zdravotní péče z prostředků
veřejného zdravotního pojištění máme uzavřeny s těmito zdravotními
pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ( VZP-111),
  • Vojenská zdravotní pojišťovnou ČR ( VOZP- 201),
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV- 211),
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP-207),
  • Česká průmyslová zdravotní pokjišťovna (ČPZP- 205).

Cílem naší práce jsou tři hlavní oblasti
symbolizované třemi velkými písmeny v názvu naší společnosti.

Co znamená LPV?

Léčba

Ambulantní léčba pacientů s chorobami srdce a cév, je hlavní náplní naší činnosti. Provádíme neinvazivní diagnostiku, sledování a léčbu pacientů s těmito chorobami, přípravu pacientů před zákroky v nemocnici, další sledování a kontroly po prodělané srdeční operaci či jiné kardiologické intervenci v nemocnici. Úzce spolupracujeme s kardiologickým a kardiochirurgickým oddělením Kardiocentra nemocnice České Budějovice a.s. Kontakty máme i na další Kardiocentra v naší republice.

Prevence

Prevence je další součástí péče o naše klienty. Jedná se o odhalování tzv. rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob a elimování či potlačení těch rizkových faktorů, které jsou naším chováním nebo případnou léčbou ovlivnitelné. Příznivým ovlivněním těchto rizikových faktorů můžeme zamezit či oddálit rozvoj onemocnění – tzv. primární prevence, nebo alespoň zastavit či zpomalit vývoj již probíhajícího onemocnění – tzv. sekundární prevence.

Výzkum

…je základem dalšího medicínského pokroku v léčbě našich pacientů. V podmínkách ambulantní péče se jedná nejčastěji o výzkum v oblasti nových léčebných preparátů, které by měly dále zlepšit vyhlídky našich pacientů (např. léky ovlivňující hladinu cholesterolu, léky s antitrombotickým účinkem, léky ovlivňující krevní tlak). Klinické výzkumy s novými léky podléhají vždy přísnému schvalovacímu procesu, jehož součástí je souhlas SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a souhlas příslušné Etické komise. Účast v klinickém výzkumu je vždy dobrovolná.

Náš tým

MUDr. Pavel Jelínek
MUDr. Pavel Jelínek
Kardiolog, vedoucí ambulance
MUDr. Jaroslav Kareš
MUDr. Jaroslav Kareš
Kardiolog
Věra Brtinská
Věra Brtinská
zdravotní sestra s registrací
Markéta Lovčí
Markéta Lovčí
zdravotní sestra s registrací